Max: 100, Min: 0
Rühm   Kond tulemus Eeleksam Eksami tulemus K. Töö 1 (a) K. Töö 1 (b) Lisa eksamile K. Töö 1 (max)   K. Töö 2 (a) K. Töö 2 (b) Lisa eksamile K. Töö 2 (max)   K. Töö 3 Lisa eksamile   Total (max 300, min hinnale: 150) Lisa eksamile
S 105788IASB                                    
S 134585IASB                                    
F 141640CTF                                    
S 141878IASB 3   71 20     20   40     40         60  
S 141880IASB                                    
S 141891IASB 3 51   40 60   60   50     50   78 +10   188 +10 62,66667
F 142181CTF       30     30                   30  
S 142201IASB 1 31   20 75   75   45 30   45   41     161   53,66667
S 142207IASB 1   51 0 40   40                   40  
L 142214IALB 2   61                              
L 142216IALB                                    
P 142275IAPB       0     0                      
P 142277IAPB                                    
P 142295IAPB         30   30                   30  
P 142296IAPB                                    
S 142299IASB 3   71 30 50   50   30 50   50         100  
S 142318IASB       0     0                      
P 142354IAPB                                    
P 142360IAPB 3     20 40   40     50   50   87 +10   177 +10 59
P 142374IAPB 1   51 0 0   0   10 50   50   30     80   26,66667
P 142381IAPB                                    
P 142394IAPB 1   51 0 4   4   20     20         24  
P 142395IAPB 0   25                              
S 142398IASB                                    
P 142421IAPB 3     70 30 +10 70   20 30   30   71 +10   171 +10+10 57
P 142441IAPB       40     40                   40  
L 142445IALB 5     40 80   80   70 50 +10 70   71 +10   221 +10+10 73,66667
L 142449IALB 1   51 0 40   40                   40  
P 142461IAPB                                    
S 142467IASB                                    
S 142479IASB 3   71   4   4                   4  
L 142536IALB                                    
L 142537IALB 4   81 0 50   50   20     20         70  
L 142539IALB 1   51 0 50   50                   50  
P 142591IAPB 1   51 59 60   60   10     10         70  
P 142602IAPB 4 71   58     58   58 85   85   81 10   224 10 74,66667
P 142605IAPB                                    
P 142608IAPB                                    
P 142609IAPB                                    
S 142614IASB                                    
S 142618IASB                                    
P 142654IAPB                                    
L 142655IALB 1   51 30 25   30                   30  
P 142662IAPB 2 31 61 40     40             41     81  
P 142665IAPB 4   71           70   +10 70         70 +10
S 142667IASB 4   81   15   15                   15  
P 142676IAPB 3 71   0 60   60   30 30   30   40     130   43,33333
P 142681IAPB 1     30 20   30   50 40   50   55     135   45
S 142695IASB                                    
P 142765IAPB 1     40     40   60   +10 60         100 +10
S 142785IASB       0 80   0     30   30         30  
P 142786IAPB 1   51 20 30   30   35     35         65  
S 142790IASB 4   81 40 50   50   30     30   51     131   43,66667
S 142807IASB                                    
S 142808IASB 2   61 40 20   40                   40  
S 142809IASB 5   88 40 60   60                   60  
P 142857IAPB 2   61 20 20   20   30     30         50  
P 142876IAPB 2   61 0 25   25     40   40         65  
L 142884IALB 3 71   20 30   30   50 60   60   51     141  
L 142943IALB 2   61 0 10   10     30   30         40  
L 142944IALB 0   25 20 50   50                   50  
L 142945IALB 0   36 0     0                      
P 143049IAPB       50     50                   50  
P 143050IAPB 4     20 40   40   75   +10 75   75 +10   190 +10+10 63,33333
P 143052IAPB 2     30 40   40   65 85 +10 85   31     156 +10
P 143061IAPB 3 31   20 70   70   40 80   80   51     201   67
S 143077IASB 0   31 40 0   40   25 40   40         80  
S 143079IASB 0   35 20     20                   20  
S 143088IASB 0   41 0 50   50   45     45         95  
P 143146IAPB 1   51 0 10   10   10 40   40         50  
F 144764CTF                                    
F 144779CTF 5 91   40 60   60   90   +10 90   71 +10   221 +10+10 73,66667
M 145487CTM 4     80   +10 80   20 40   40   60 +10   180 +10+10
I 146339CTI 2   61                              
I 146553CTI 4   81                              
F 146577CTF                                    
I 146626CTI                                    
I 146805CTI                                    
I 146810CTI 1   51                              
I 146853CTI 3   71                              
53% 6% 19% Passed 23% 13% 10% 18% 14%
105788 0 33
146620 2 61
134585 3 71