Rühm   Kond tulemus Eksami tulemus
S 142299IASB 1 51
P 142394IAPB 0 30
L 142449IALB 0 31
L 142537IALB 0 40
L 142539IALB 1 51
L 142655IALB 1 51
P 142662IAPB 0 40
P 142786IAPB 1 51
P 142857IAPB 0 24
L 142943IALB 2 61
S 143079IASB 0 35
P 143146IAPB 0 24
I 146339CTI 2 61
134585 3 71